El Tanatori Cabré i Junqueras de Mataró ha estrenat una instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 97 kW damunt de la coberta de l'edifici. Es tracta de la instal·lació d'aquest tipus més gran que hi ha a Mataró, segons ha informat Cabré Junqueras, l'empresa propietària del tanatori de Mataró. L'enginyeria mataronina SolarTradex ha estat l'encarregada de la instal·lació, que compta amb 312 panells solars de darrera generació integrats en la coberta de l’edifici.

Segons els càlculs de l'empresa, aquestes plaques permetran generar i estalviar el 25% del consum elèctric del tanatori. La instal.lació s’ha legalitzat d’acord a la nova normativa recentment aprobada la qual simplifica els tràmits de legalització i elimina l’anomenat “impost al sol”.