L'Ajuntament va aprovar definitivament l’Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de restauració i el seu mobiliari, que té com a objectiu millorar la implantació i ús de les mateixes. El canvi més important respecte a l’aprovació inicial del novembre passat és aquest: s’ha modificat la disposició transitòria per especificar que les terrasses autoritzades amb anterioritat a la nova ordenança només s’hi hauran d’adequar si fan modificacions o per nova autorització, però no quan hi hagi un canvi de titular o renovacions de la llicència.

L’ordenança es va aprovar inicialment el passat 16 de novembre, un cop resoltes les al·legacions que s’havien presentat a l’avantprojecte de la nova normativa. Després de l’aprovació inicial el text es va enviar novament als grups municipals i al Gremi d’Hostaleria i Turisme de Mataró i es va obrir un termini d’exposició pública de 30 dies. Durant aquest, s’han rebut al·legacions del Gremi i del propietari d’una terrassa, que han estat estimades parcialment.

Més flexibilitat

El resum de la nova ordenança és que hi haurà més flexiblitat per tenir-ne a Mataró. Es preveuen els mateixos horaris que fins ara, però hi ha restriccions eliminades per poder disposar-ne. En temporada d’estiu les terrasses poden obrir de 8 a 24 h de diumenge a dijous, i de 8 a 1 h els divendres, dissabtes i les vigílies de festius. En temporada d’hivern, són de 8 a 23 h de diumenge a dijous, i de 8 a 24 h els divendres, dissabtes i les vigílies de festius. La novetat és que l’horari d’estiu s’allarga un mes més respecte a l’actual. Amb motiu de Les Santes o altres festivitats l’horari de tancament es podrà allargar una hora més.

Les terrasses hauran de deixar un pas lliure de 2 m entre la façana i la les taules i cadires. sempre que la vorera superi els 3,20 m. A diferència de la norma anterior, es permetrà un pas d’1,5 m en voreres amb amplada inferior als 3,20 m. També es podrà ocupar la terrassa excedint de la façana de l’establiment, amb consentiment dels veïns contigus.