El conflicte pel futur de la gossera municipal a Mataró està en vies de solució. L’Ajuntament té previst condicionar el refugi de Cal Pilé, amb una inversió de prop de 80.000 euros, per traslladar-hi les instal•lacions, que actualment es troben al carrer Galícia. La seu actual es clausurarà, ja que no compleix amb els requeriments per acollir-les. El contracte amb la Societat Protectora d’Animals de Mataró, que s’encarrega d’aquest servei, es prorrogarà durant dos anys mes. Es tracta d’una solució provisional ja que l’Ajuntament preveu construir una nova seu per la gossera al mateix carrer Galícia. El consistori descarta d’aquesta manera externalitzar el servei al refugi que gestiona el Consell Comarcal a Argentona, decisió que havia pres inicialment i que va generar el rebuig frontal per part de la SPAM i una important protesta ciutadana.

L’Ajuntament preveia dues possibles solucions: per una banda, adequar les instal·lacions actuals del carrer Galícia per continuar oferint de manera temporal el servei; i per l’altra, el trasllat a Cal Pilé, a la carretera N-II, uns terrenys municipals que la SPAM gestiona en cessió a precari com a refugi d’animals. Els estudis realitzats aconsellen descartar la primera opció, ja que les reformes necessàries requeririen una inversió de més de 300.000 euros. En el segon cas les despeses són força menors, ja que tan sols caldrà construir una nova gatera i també adequar els col•lectors de recollida d’aigües. L’Ajuntament hi haurà d’invertir uns 80.000 euros, i la SPAM uns 8.000 euros més. Es preveu que en uns sis mesos les obres puguin estar finalitzades. Durant aquest període de transició s’aniran traslladant gossos i animals des del carrer Galícia fins a les instal•lacions de la N-II.

Cal Pilé compta amb espai per acollir gàbies per a 72 gossos -a les quals s’hi sumarà la nova gatera- xifra que hauria de ser suficient ja que a l’actual gossera la mitjana d’ocupació és de mig centenar. A Cal Pilé, però, la SPAM hi realitza també la seva activitat proteccionista i hi acull gossos i gats d’altres municipis. L’Ajuntament no veu inconvenient que ho segueixi fent, a condició de no sobreocupar el centre i donar prioritat als animals mataronins, pels quals té concedit el servei. El consistori també preveu renovar el contracte de concessió del servei de recollida d’animals domèstics amb la Protectora, que finalitza aquest 25 de març, durant dos anys més. En aquest termini preveu tenir definit el projecte per a la nova gossera, que es crearà prop de l’actual, al mateix carrer Galícia del barri de La Llàntia, en uns terrenys a tocar de la deixalleria.