Al llarg del 2017, els professionals del Consorci van publicar 65 articles científics indexats i, d’aquests, un 34% en revistes del primer quartil. Això suposa una millora en la qualitat de la recerca publicada respecte de l’any anterior, amb un factor d’impacte que ja se situa en 214,036.

La Memòria científica del 2017, que es prepara anualment des de la Biblioteca del Consorci, recull els abstracts dels setanta-set articles científics amb autors de casa nostra que es van publicar l’any passat. D’aquests, seixanta-cinc han estat publicats en revistes indexades en, almenys, una de les quatre bases de dades següents: PubMed, Medline, WOS i JCR. El 2016 se’n van publicar setanta, d’articles, seixanta-quatre dels quals en revistes indexades.
Aquesta millora quantitativa s’acompanya, també, d’una qualitativa: el 34% dels articles indexats han estat publicats en revistes del primer quartil mentre que l’any 2016 aquest percentatge va ser del 26%, tal com consta a la Memòria 2016 del Consorci. És per tot plegat que entre el 2016 i el 2017, el factor d’impacte total del Consorci ha passat del 168,835 al 214,036.