Les sol·licituds de beques de menjador escolar han augmentat un 6,3% aquest curs 2019-2020 al Maresme. Són dades del Consell Comarcal, que gestiona aquests ajuts, dels quals ja ha resolt més del 70%. De moment.s'han atorgat a 6.449 alumnes, del total de 9.089 peticions de famílies sol·licitant ajut econòmic per fer front a les despeses de menjador escolar. El 13,9% han estat denegades i el 15% està en procés.

En aquest primer atorgament l'import total arriba als 3.521.916 euros. Del total d'ajuts atorgats, 267 rebran el 100% del cost del menjador escolar i 6.182 el 50%. 1.264 peticions s'han denegat perquè les famílies superaven el barem de renda màxima, el llindar permès de finques urbanes o el volum de negoci