Els nous instituts escola

Hi ha dos centres que reixen i canvien d’etapa: el Tomàs Viñas (Institut Mar Mediterrània del nou curs en endavant) i l’Àngela Bransuela. Oferiran des del curs P-3 fins al curs de 1r d’ESO i aniran creixent a un ritme d’un nivell acadèmic per curs, fins a completar l’etapa d’educació secundària obligatòria. L’aparició d’aquests dos centres respon, com l’obertura de l’Institut Cinc Sènies l’any passat, a la necessitat de donar resposta a l’augment de la demanda d’ESO, fruit de l’evolució demográfica

56 grups de P3

El que no canvien són els grups d’infantil, de nou 56 de P3, així que s’aconsegueixen mantenir les línies malgrat el descens d’alumnat fruit de la baiada de natalitat. Seran 1.277 alumnes repartits en 32 grups d’escola pública i 24 de concertades, amb unes ràtios per aula de 22,3 i 23,4 respectivament.

Els grups a secundària

Pel que fa a l’ESO, es guanyen quatre nous grups, dos a Àngela Bransuela i dos a Mar Mediterrània, però se’n redueixen a altres centres, ja que el Damià Campeny i el Miquel Biada en perden un, i el Laia l’Arquera en perd dos.

Horaris i dies festius

Els dies festius El 2 de novembre, el 7 de desembre, el 4 de març i el 20 de maig són els festius de lliure disposició per a les escoles. Els horaris són de 9 a 12.30h i de 15 a 16.30h a primària, excepte Germanes Bertomeu, Rocafonda, Torre Llauder i Mar Mediterrània que mantenen la sisena hora. Els instituts fan jornada intensiva.

Escoles Bressol amb places vacants

Hi ha un total de 819 nens matriculats a les 9 escoles bressol municipal. Encara hi ha 60 places vacants així que la matrícula es manté oberta

Beques Menjador

L’Ajuntament avançarà els pagaments de les beques abans de rebre els diners de part de la Generalitat. Així ho va començar a fer l’any passat de cara a evitar els endarreriments que es venien donant en anteriors cursos.

Nous Camins Escolars

El projecte impulsat per l’Ajuntament i la Diputació per facilitar el trànsit segur dels alumnes fins a les seves escoles s’amplia a dues zones més de la ciutat. Per una banda Rocafonda amb les escoles Germanes Bertomeu i escola bressol Rocafonda. Per l’altra, Havana, amb les escoles Anxaneta, Joan Coromines i Montserrat Solà.

Mataró Educa+

Aquest curs Mataró endega la primera edició del programa d’activitats extraescolars Mataró Educa+, que engloba un conjunt ampli d’activitats (esport, lleure, art, cultura...) adreçats a infants i joves de tota la ciutat i que es duran a terme a diferents centres del barri de Cerdanyola.