La coeducació és una metodologia educativa que pretén eliminar els efectes i conseqüències d’una educació sexista sobre els infants. Els rols de gènere, i les seves desigualtats inherents en una societat encara massa patriarcal, s’estableixen molt aviat. L’escola bressol, moment clau en la socialització de tot infant juga un paper clau en aquest sentit. “I no li donem prou importància, pensem que és encara massa aviat però no és així”, relata Alba Gonzàlez. Ella és la coordinadora de CoeducAcció, una cooperativa que treballa per a la transformació educativa amb perspectiva de gènere. Durant aquest curs CoeducAcció treballarà, contractada per l’Ajuntament, en un projecte de sensibilització a educadores de les escoles bressol de Mataró. L’objectiu d’aquest projecte, pilotat pel Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD) i la direcció d’Ensenyament de Mataró, és que des d’aquestes llars d’infants de la ciutat es treballi per eradicar els estereotips de gènere i s’ajudi a combatre les desigualtats. 

 Projecte liderat pel CIRD i per la Direcció d’Ensenyament, i l’aplica la cooperativa CoeduAcció a 9 escoles bressol

El projecte preveu treballar en les escoles bressol com una primera fase que en el futur s’ampliarà a escoles i instituts, i a altres àmbits i espais de la ciutat. “Volem crear una xarxa de centres educatius per la igualtat i la no discriminació”, resol Agnès Cabot, tècnica del Servei d’Igualtat i Ciutadania.

Per fer-ho, es vol anar més enllà d’accions puntuals i iniciar una revisió integral del funcionament d’aquests centres, començant per les escoles bressol. Un replantejament que inclou el llenguatge que s’utilitza, les intervencions de les educadores, el tipus de material que s’utilitza, el paper que juguen les famílies... L’objectiu és detectar els element de totes aquestes pràctiques que  ajuden a perpetuar els rols sexistes. “Són valors que es transmeten molt sovint de manera inconscient, però cal revisar-ho per incorporar o modificar processos per treballar en pro de la igualtat”, destaquen des de l’Ajuntament. 

20 mataró batega 3

CoeducAcció treballarà amb les educadores de les escoles bressol per “analitzar quin és el material que utilitzen, quins contes expliquen, com és l’entorn en el que treballen, però també quines són les seves mirades i creences respecte al gènere i com això ho reprodueixen en el llenguatge amb el que es dirigeixen als infants”. Segons Gonzàlez, els missatges de contingut sexista es transmeten a través de moltes vies diferents: des dels contes que expliquem a nenes i nens on els rols estan marcadíssims, fins a les joguines i el tipus de joc que oferim, o creences com ara que els nens són molt moguts i les nenes molt tranquil·les. “Totes aquestes expectatives que tenim erròniament assumides les dipositem sobre els infants, ja quan són encara molt petits”, afirma. El projecte es presenta el 10 d’octubre a la Nau Gaudí, i es desenvoluparà durant tot el curs. Durant aquest trimestre es realitzaran sessions a les 9 escoles bressol municipals de Mataró, on es formarà a les professionals en àmbits com la sensibilització vers les desigualtats de gènere presents a l’àmbit educatiu, la necessitat d’educar amb perspectiva de gènere, o les eines disponibles per implementar la coeducació-  També s’hi vol involucrar en tot aquest procés a les famílies dels infants.