El balanç del Servei d’Ocupació de Mataró (SOM) durant el 2017 mostra que un total de 1.765 dels seus usuaris van aconseguir feina.  Entre ells, 691 ho van fer a través d’una oferta del mateix SOM, mentre que els 578 restants ho van fer a través d’un programa d’inserció laboral promogut pel mateix servei. Aquestes dades formen part del balanç de l’activitat del servei municipal mataroní durant l'any passat, que s’han donat a conèixer aquesta setmana.

El SOM és una agència de col·locació municipal que ofereix informació i orientació professional dirigida a les persones que busquen feina i estan en procés de presa de decisions. També compten amb una borsa de treball i realitzen intermediació entre l'oferta i la demanda de personal. Es presenta com un servei especialment indicat als joves que han acabat els estudis, a les persones que estan a l’atur i busquen una ocupació, o a aquells que no estan contents amb el seu treball i volen o bé canviar o bé progressar dins la seva feina actual. També ofereixen serveis a empreses que necessiten incorporar nous perfils professionals.

691 ho van fer a través d’una oferta del mateix SOM, mentre que els 578 restants ho van fer a través d’un programa d’inserció laboral promogut pel mateix servei

Durant el 2017 el SOM va atendre un total de 6.475 persones, de les quals 1.570 eren noves usuàries i 1.716 persones menors de 30 anys. Un total de 2.021 usuaris van rebre orientació laboral i 155 van ser contractades en plans d’ocupació, mentre que 408 van realitzar pràctiques en empreses. Fins a 1.214 usuaris han cursat formació organitzada pel mateix SOM, que ha impartit un total de 9.460 hores en cursos de formació ocupacional i continua.

El Club de Feina

El SOM, al carrer Francisco Herrera, -també compta amb el Club de Feina, adreçat a treballadors/ores majors de 26 anys en situació d'atur o en actiu que volen trobar o millorar la seva feina. L’espai està equipat amb recursos i materials que faciliten l’orientació professional i la recerca de feina. Durant el 2017 un total de 1.661 persones van visitar el Club de Feina. Pel que fa a les col·laboracions amb les empreses, un total de 1.368 van ser ateses pel SOM. El servei ha ofert fins a 1.364 llocs de treball oferts per aquestes firmes, mentre que 203 empreses han col·laborat en estades de pràctiques, xerrades o visites.