El programa 30 Plus, promogut pel Servei d'Ocupació de Mataró, vol incentivar la inserció de 60 persones majors de 30 anys pertanyents a aquells col·lectius que presenten més dificultats d’inserció laboral. Es tracta d'un seguit de subvencions a les quals es poden acollir les empreses de la ciutat, a caniv que tinguin presents en el procés de selecció a les persones que li siguin derivades des del SOM. En concret se subvenciona el Salari Mínim Interprofessional 2019 (1.050 €) o proporcional per als contractes a temps parcial de mínim 6 mesos de durada i màxim de 9 mesos, en els quals s'hi inclou una formació a mida del lloc de treball.

Les persones candidates a beneficiar-se d’un d’aquests contractes subvencionats han de pertànyer a col·lectius en situació de risc d’exclusió social; amb baixa qualificació professional; majors de 45 anys en situació d’atur; dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere o altres col·lectius vulnerables. La darrera edició del 30 plus va beneficiar un total de 42 persones que presentaven situacions especialment vulnerables, de desavantatge social, sense llar, exclusió social i/o risc de patir-la. Aquestes persones han trobat feina en sectors com hostaleria (11), administració (6), jardineria (5), construcció (3) i manipulats (3).