Fins que no s'acabi l'estat d'alarma decretat per fer front al coronavirus, els mataronins no pagaran impostos municipals. Així ho ha decretat l'alcalde, David Bote, de cara a contrarestar la paralització de l'activitat productiva causada per la pandèmia, que obliga a tancar tota mena d'empreses i establiments. Es concreten així part de les mesures que l'Ajuntament havia anunciat que estava estudiant

El decret de mesures econòmiques i fiscals signat per l'alcalde fa referència al pagament dels tributs municipals, a les concessions i a les empreses municipals i fundacions amb participació municipal, i a les obres públiques i privades.

Aquestes són les mesures aprovades

  • Es paralitza l’emissió de rebuts i liquidacions d’impostos, taxes i preus públics mentre duri el període d’alarma.
  • Es concediran noves facilitats per al pagament dels deutes, com ara ajornaments i/o fraccionaments sense recàrrec, dintre de l’exercici 2020.
  • Exempció del pagament del preu públic de brossa comercial als establiments que hagin hagut de tancar a conseqüència de la situació d’excepcionalitat, pel temps que hagin estat tancats.
  • Es deixa de pagar la taxa de terrasses pel temps que no s’hagi pogut instal·lar per raó de l’alarma.
  • Se suspen el pagament de les taxes d’ocupació dels mercats municipals, de marxants o fix, pel temps que no s’hagin pogut celebrar.
  • Bars i restaurants del passeig marítim, bars en poliesportius municipals i altres activitats objecte de concessió obligades a tancar, queden exemptes del pagament del cànon durant el temps de l’estat d’alarma

Les obres públiques i privades

L'Ajuntament, d'altra banda, ha decretat l’aturada de les obres públiques en funcionament, exceptuant les que es consideren necessàries per garantir la seguretat de les persones i les que tenen com a finalitat garantir un subministrament o arreglar una avaria. Pel que fa a les obres privades, hauran de complir les prescripcions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la normativa estatal i autonòmica i el que determini l’Agència de Salut Pública, així com també les recomanacions dels col·legis professionals d’arquitectes i aparelladors.