Els ingressos per IBI, ICIO i plusvàlua a Mataró se situen per sota de la mitjana catalana. Així ho ha fet públic l'Ajuntament en la presentació de l'Observatori Fiscal, una eina online accesible per a tothom conté dades bàsiques de renda personal i familiar. També realitza comparatives de fiscalitat respecte als 23 municipis de més de 50.000 habitants de Catalunya i respecte a les capitals de província espanyoles.

El consistori ha anunciat una pujada generalitzada d'impostos de cara a l'any 2020. Quelcom que justifica, entre altres raons, pels ingressos menors dels previstos durant el passat any, que no li permeten fer front a l'augment de despeses que ha de fer front en matèria d'inversions necessàries i sous dels treballadors públics. L'observatori, segons les dades extretes pel propi Ajuntament, posa de manifest que els ingressos que obté l'Ajuntament a través dels principals impostos que controla són força baixos si es comparen amb municipis similars a Mataró.

Pel que fa a l'IBI, l'any 2017 els ingressos van ser 271 €/hab, per sota de la mitjana espanyola (315,2 €/hab). A nivell de Catalunya, la ciutat també se situa a la banda baixa dels 23 municipis catalans de més de 50.000 habitants.Santa Coloma de Gramenet (172,95 €/hab), Mollet del Vallès (223,23 €/hab), Badalona (224,18 €/hab), Sabadell (230,28 €/hab) i Terrassa (243,18 €/hab) són els únics municipis que van recaptar menys

En el cas de l’ICIO, els ingressos municipals van ser 15,98 €/hab, per sota de la mitjana espanyola (17,3 €/hab) i similar a la d’altres municipis catalans. Pel que fa a la Plusvàlua, dels 23 municipis catalans de més de 50.000 habitants, només Manresa té un tipus impositiu més baix que Mataró. El 2017, els ingressos municipals per aquest concepte van ser 46,29 €/hab.