Tots els joves maresmencs que vulguin impulsar un negoci propi, en forma d'empresa o com a autònoms, poden sol·licitar línies de subvenció que arriben fins als 10.000 euros. Es poden tramitar a través del servei d'Emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme, i estan promogudes pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat. Es tracta d'ajudes que afavoreixen l'autoocupació de les persones joves que s'hagin donat d'alta com a autònom i estiguin inscrites en el programa de Garantia Juvenil, i estan obertes fins al proper 1 d'octubre. 

D'aquesta manera, es garanteixen uns ingressos mínims de la persona autònoma a l'inici de la seva activitat econòmica. Per ser beneficiari d'aquest ajut cal estar inscrit al programa Garantia juvenil i haver-se donat d'alta com a treballador/a autònom/a entre l'1 d'octubre de 2018 i l'1 d'octubre de 2019, data màxima de presentació de les sol·licituds de subvenció. Aquests ajuts a l'autoocupació compten amb cofinançament del Fons Social Europeu (FSE). Els i les joves d'entre 18 i 29 anys que resideixin en el Maresme, compleixin aquests requisits i vulguin tramitar la petició de subvenció, o formular qualsevol consulta sobre aquesta línia de subvencions poden contactar amb el servei d'Emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme: