Un total de 16 nens i nenes refugiats han estat escolaritzats als centres educatius de Premià de Mar. Els infants i adolescents formen part del grup de persones refugiades que actualment ss´allotgen al municipi de Premià de Dalt. Tots ells s´han incorporat a diversos cursos de primària i secundària a les escoles Montserrat, Mar Nova, La Salle, Sant Cristòfol i l´Institut Premià de Mar.

L'Ajuntament de Premià informa que ja s´estava en contacte amb Educació per col·laborar en tot allò relacionat amb aquest grup de nens i nenes i s´ha començat a parlar amb els centres escolars per oferir-los, en cas que ho necessitin, els recursos necessaris per garantir la seva integració.