L'economia del Maresme presenta resultats que conviden a l'optimisme. Durant l'any 2018 va augmentar en un 3,3%, 7 dècimes per sobre de la mitjana catalana. Quelcom que la situa com la quarta comarca del país que més creix, segons s'apunta a l'Anuari Econòmic Comarcal 2019 del BBVA. 

Segons l'Informe Anual, el Maresme se situa tan sols per sota del Solsonès, el Garraf i el Baix Llobregat, que compten amb un creixement del 4%. Respecte al 2017, el Maresme guanya un lloc, ja que llavors se situava en 5a posició. Les dades es desglossen de la següent manera: destaca sobretot l'avenç de la construcció (7,5 %), el primari (3,7 %) i els serveis (3,5 %), mentre que en l'àmbit de la indústria és molt modest (0,9 %).

Segons l'anàlisi que ha fet d'aquest document el despatx d'advocats i economistes Advisòria, les dades mostren que el Maresme està deixant al darrere la crisi. Ho justifica afirmant que el VAB (Valor Afegit Brut) del 2018 supera en un 2,6 % el del 2007. A la comarca, seguint la tendència del conjunt del país, els serveis són el principal motor de creixement, al contrari que a l'inici de la recuperació de la crisi, quan ho van ser les exportacions industrials. L’augment del terciari expressa l’alça del VAB dels serveis privats (3,4 %) i també el fort avenç dels públics o parapúblics (educació, sanitat i AAPP), que van créixer d’un 4,0 %.

Pel que fa a l'augment tan baix de la indústria, segons Advisòria reflecteix el lleu creixement de les branques manufactureres i la davallada de les d’energia, gas i aigua. Entre les manufactures hi ha hagut una pèrdua de les industries químiques i d’alimentació.