Cabrera de Mar ha incorporat contenidors per a reciclar les càpsules de cafè. D'aquesta manera es dona resposta a la popularització del consum domèstic de cafè exprés fent servir monodosis en càpsules. Aquets envasos són inseparables del producte i per tant no es poden considerar envasos lleugers. L'Ajuntament, de cara a facilitar-ne el reciclatge, ha col·locat dos contenidors destinats exclusivament a aquestes càpsules. Concretament els dipòsits es poden trobar al costat dels contenidors per a dipositar l’oli domèstic (davant de l’entrada de l’escola del Pla de l’Avellà i al costat de Can Martinet).