Les obres de millora dels revolts a la carretera C-1415 al seu pas per Argentona són a punt de començar. Es tracta del tram comprès entre els PK 1,680 i 1,950, que presenta un traçat sinuós amb poca visibilitat i amb varis accessos a finques privades, alguns dels quals tenen permès fer girs a l’esquerra. L’objectiu del projecte promogut per la Diputació de Barcelona és millorar la seguretat viària. En concret, es tracta d’un tram al límit del terme municipal d’Argentona i molt proper a Mataró. El projecte, que costarà 300.000 euros i consistirà en dos mesos d’obres, preveu la millora de la seguretat viària a partir de l’establiment de cunyes de canvi de velocitat als accessos del marge dret de la carretera, millorar la visibilitat de parada reculant la posició d’un tram de la pantalla acústica i prohibir els girs a esquerres.