El Circ Bombeta (grup de circ integrat per persones amb discapacitat intel·lectual) i el Circ Vermut tornen al Teatre Monumental en sessió doble –dies 29 i 30– per reposar l’espectacle “Mur”.

Divendres 29 (20.30h) i dissabte 30 (18h) al Teatre Monumental (la Riera, 169). Preu: 9/11 €

Nou clowns en escena, cubs, llum, treball en comú i la idea que si es camina col·lectivament s’arriba més lluny, són els elements que encapsulen l’essència d’aquest espectacle de circ vital i poètic on les construccions impossibles impulsen els artistes de manera col·lectiva per assolir un objectiu comú: desconstruir un mur per edificar un nou món en què persones summament heterogènies puguin conviure en equilibri.