Catalunya, i també la ciutat de Mataró, és una societat democràtica, on la defensa dels drets i les llibertats no ha de comportar cap risc per a la convivència, ni tampoc la defensa d’idees i projectes polítics diferents. La discrepància i la divergència són valors democràtics.

El debat polític, la confrontació d’idees i projectes diversos és una condició bàsica pel bon desenvolupament de les societats democràtiques, i són indispensables per l’assoliment i l’enfortiment dels grans consensos que cohesionen la societat i la fan progressar.

La campanya es presenta el proper dia 12 de març a les 19:00 hores a la Sala Cabanyes 

En els darrers anys, l’entesa entre Catalunya i l’Estat espanyol ha viscut moments molt complexos. La judicialització del conflicte polític i l’empresonament per sedició de nou líders socials i polítics, l’exili i l’obertura de més d’un miler de causes judicials contra persones del nostre país l’han agreujat.

La solució d’aquest conflicte només pot ser política, basada en el diàleg i la negociació.

Per tal de generar les condicions que permetin l’inici d’aquest nou període és imprescindible l’anul·lació de totes les causes obertes arran de la judicialització del procés sobiranista. Per això, demanem l’amnistia per a totes les persones perseguides judicialment arran de l’anomenat 'procés sobiranista', com un pas imprescindible per enfortir l’aposta pel diàleg.

Cal que el conflicte torni al terreny de la política, d’on no hauria hagut de sortir mai, i s’han de trobar tots els mecanismes democràtics necessaris perquè la ciutadania de Catalunya pugui decidir lliurement el seu futur polític. La via política i del diàleg és la única que pot resoldre aquesta situació.

És per això que davant de l'escenari que es crea amb l’arribada del nou govern de l’Estat, creiem que és l’hora de comprometre’ns a fer possible la renúncia de les vies d’excepcionalitat jurídica i processal que posin fi, de manera definitiva, a tot tipus de repressió política.

I a obrir un procés de negociació sincera, sense condicions ni renúncies, amb l’objectiu de pactar una solució real al conflicte polític.

FIRMANTS

Agit Baqué, Anna Huertos, Conxita Calvo, Joan Móra, Cugat Comas, Carles Estapé, Juliana Bacardit