DSC08004

Eloi Serrano Robles

Director de la Càtedra d'Economia Social Tecnocampus - UPF