Posa el teu anunci

Dedica dos minuts per crear el teu classificat gratuït a la web.

Per un preu mínim, també pots publicar un classificat al setmanari de referència a Mataró i Maresme

Preu a pagar: 0
Introdueix el classificat

Dades personals
Normes d'ús
  • Els anuncis han de tenir un redactat correcte i apropiat.
  • Totes les paraules han d'estar separades per espais.
  • Un cop aceptada la publicació mitjançant aquest sistema l'anunci no es podrà modificar.
  • L'anunci es publicarà a la web minuts després de la seva creació. Els anuncis pel paper es publicaran el següent divendres, però si l'anunci s'ha contractat dimarts, dimecres o dijous, serà de la setmana següent.
  • Capgròs es reserva el dret de no publicar els anuncis que infringeixin les normes abans descrites.

www.Capgros.com no es fa responsable dels anuncis entrats pels usuaris, i es reserva el dret a eliminar aquelles aportacions que siguin contraries o atemptin contra la Llei, la moral, la bona fe o l’ordre públic, o que infringeixin drets de propietat intel•lectual o industrial. Al fer servir aquest servei, l’ Usuari manifesta la seva conformitat amb aquestes Condicions, comprometent­se a no fer­los servir per enviar missatges que difamin o insultin, o que continguin informació falsa, que sigui inapropiada, abusiva, nociva, pornogràfica, amenaçadora, fent mal a l’ imatge pública i/o la vida privada de terceres persones o que per a qualsevol motiu infringeixin cap llei.

www.Capgros.com, podrà limitar, a la mida que tingués coneixement d’ això, l’ accés a la web d’ opinions, informacions, comentaris, imatges i, en general, de qualsevol classe de material que vulneri allò disposat en aquesta clàusula. També s'informa que, tal i com obliga la llei, es recollirà la procedència (IP) de tots els comentaris entrats.

D’ acord a l’ anterior exposat, www.Capgros.com estarà legitimada per a suspendre de manera immediata la prestació del servei i, en el seu cas, per retirar els continguts presumpte o declaradament il•legals, ja ho faci al seu exclusiu criteri, ja a petició de tercer afectat o d’ autoritat competent. Aquesta suspensió o retirada no donaran en cap cas dret a cap indemnització.

Formes de pagament

Visa i Mastercard