De la CUP a Convergència (normal) Fa 3 mesos
Els papàs a Convergència i els fills a la CUP. Llavors, quan et fas gran, el normal és passar de la CUP a Convergència. El que ha fet aquest noi és l'evolució normal i natural. No sorprèn pas.