Aclariments Fa 1 any
Cal considerar els agents que s'han jubilat i es prejubilen aquest any. Per tant no es guanyen 19. Cal tenir en compte on van les càmeres. Cap d'elles als punts calents dels barris, només al Centre i als edificis municipals, o això s'ha dit en un Consell TErritorial. O sigui, molt lerele però poc larala. Mataró té un problema molt greu de seguretat. Però molt, i el Govern municipal si segueix així no el votaran ni els seus.