Carme Fa 1 mes
Se’ls aplicarà també el 50% de recàrrec als habitatges dels bancs. I si estan okupats també pagarà el propietari?