i de retorn cap a casa quan.... Fa 1 mes
La veritat què nassos està passant amb aquest jovent. Tothom a Cerdanyola coneix el malestar que generen, el tràfic constant de droga, la inseguretat que generen... algú vol abordar el problema ?