Ml Fa 2 mesos
Es una vergonya com estem al barri i a Mataró en general. No s' enten que ningú faci res al respecte. Estem farts de Tota la xusma que volta com si fossin els amos de tot, la ciutat i els ciutadans no ens mereixem això. Bote! Estás perdent el control fes alguna cosa.
Joan Fa 2 mesos
Bote? i el Conseller d'Interior que no existeix???? Sempre culpem els mateixos, però la Gene té les competències en Seguretat Ciutadana i policia patriòtica aquí també sembla que tenim.