El Servei de Rehabilitació de l’Hospital de Mataró és pioner en el mètode de localització ecoguiada de la musculatura espàstica –un trastorn motor del sistema nerviós–. L’equip mataroní ja ha format 120 especialistes en Rehabilitació i Neurologia d’Espanya i Portugal. L’espasticitat és un trastorn motor del sistema nerviós associat a múltiples malalties i discapacitats.

El Servei de Medicina Física i Rehabilitació del CSdM és l’impulsor del SONOBOX, un programa de formació mèdica en ecografia de l’espasticitat dirigit a especialistes rehabilitadors i neuròlegs de tot l’Estat i de Portugal. El 27 i 28 de febrer passat en va impartir la 6a edició. Els cursos s’estructuren en dos nivells, un primer nivell teòric que té lloc a l’Hospital de Mataró, i un segon nivell pràctic amb cadàver que s’imparteix a la Universitat de Girona. Al llarg de les sis edicions l’equip del Consorci ha format 120 especialistes.  El curs té l’objectiu d’ensenyar com localitzar i infiltrar la musculatura espàstica implicada en els patrons d’espasticitat mitjançant l’ús de l’ecografia per tal de no tenir errors en la seva localització, especialment si l’espasticitat ha estat secundària a una lesió del sistema nerviós central.