El Consorci disposa d’un nou topògraf per a les exploracions oftalmològiques, que permet visualitzar la superfície de l’ull com si fos un mapa topogràfic tot mostrant les elevacions i el gruix de la còrnia en la seva cara anterior i la posterior. Disposar del mapejat de la còrnia permet, entre d’altres coses, millorar la precisió a l’hora de calcular la potència de la lent intraocular que cal implantar en les operacions de cataractes, a mes de diagnosticar i fer el seguiment de malalties com el keratoconus, distròfies i degeneracions cornials.

Aquest equipament és especialment útil per a les intervencions de cataracta  en aquelles persones que, prèviament, han estat intervingudes amb Lasik i que, en conseqüència, el gruix de la seva còrnia és inferior a l’habitual i poden existir ectàsies i altres alteracions secundaries.Al Consorci Sanitari del Maresme es realitzen al voltant de 2.000 operacions de cataractes cada any.