L’Ajuntament de Barcelona preveu prohibir la circulació de vehicles contaminants dins de la ciutat a partir de l’any 2020 i l’hivern de l’any que ve ho podria fer els dies en que hi hagi episodis greus de contaminació. A més, per reduir la pol·lució vol fomentar el transport públic i podria regalar abonaments o abaixar-ne el preu en determinats casos. Són algunes de les 58 mesures proposades per la Taula contra la Contaminació de l’Aire de Barcelona que es començaran a implantar a principis de l’any que ve per tal de reduir la mitjana de contaminació, que no supera els límits marcats per la UE, però sí els de l’OMS, i que de dos a quatre dies a l’any té puntes altes.

La tinenta d’Alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, i la comissionada de Salut, Gemma Tarafa, va assegurar que les mesures s’han d’implantar necessàriament per tal de reduir l’impacte sobre la salut dels barcelonins. Es calcula que la pol·lució atmosfèrica causa unes 3.500 morts prematures anualment a l’àrea metropolitana, sobretot per problemes càrdiorespiratoris, empitjora altres malalties i fins i tot afecta el rendiment escolar dels nens. La mitjana anual de diòxids de nitrogen (NO2) va créixer un 11% l’any 2015, les partícules PM10 un 13% i les partícules més fines, les PM2,5, un 16%. La circulació causa un 60% de les emissions de NO2 i un 20% de les PM10.

L’AMB crearà les anomenades zones de baixes emissions (zbe), i tot l’àmbit de la ciutat comprès dins del perímetre de les Rondes en serà una.