La leishmaniosi canina és una malaltia parasitària dels gossos que a la Península està causada pel protozou Leishmania infantum. Donat que el vector de la malaltia és el mosquit Phlebotomus perniciosus, les zones  on és més prevalent és a zones geogràfiques càlides, com els països mediterranis, ens els quals és endèmica a la majoria de llocs.

Hi ha un cert percentatge de gossos que no son capaços d’eliminar la malaltia al no realitzar la resposta immunològica adequada. Aquests gossos són els que desenvolupen aquesta complicada malaltia.

El diagnòstic de la leishmaniosi canina es realitza mitjançant una exploració física detallada, juntament amb proves complementàries com analítiques de sang que incloguin bioquímiques, hemogrames i proteinogrames, tests ràpids de detecció d’anticossos, PCR, o citologies de ganglis o medul·la òssia. És important remarcar que l’animal ha de mostrar signes clínics de la malaltia per a ser diagnosticat correctament de leishmaniosi. Un positiu en un test ràpid en un animal sa sense signes clínics, només indica que té anticossos contra la leishmània, no que està malalt.

Existeixen molts productes repel·lents de mosquits i en diferents formats: collars, pipetes spot-on, etc. Que ajuden a disminuir la probabilitat de que un gos sigui infectat amb Leishmània. També existeix en el mercat una vacuna contra la leishmaniosi.