Tots som coneixedors de la presència de gats a la nostra ciutat. Per alguns aquesta presència es converteix en una gran molèstia, i a altres aquests conciutadans felins els suposa una companyia carregada de cert romanticisme. 

El que pocs coneixen és el treball que es fa per portar un control ètic i sanitari de la població de gats a la nostra ciutat.  El mètode, a grans trets, consisteix en capturar, esterilitzar i retornar els gats a la zona on s’han recollit. A nivell peninsular, aquest mètode es coneix com a CES (capturar/esterilizar/soltar). Però paral·lelament hi ha tota una tasca organitzativa i efectiva  que permet que la població de gats no es converteixi en un problema pels ciutadans.  Es tracta d’identificar i ubicar els grups de gats de la nostra ciutat per tal de poder quantificar el nombre d’animals que les conformen. Un cop ubicades, les alimentadores alimenten aquests grups (colònies controlades de gats) amb pinso sec i aigua neta, amb la finalitat d’evitar restes orgàniques i d’impedir que els gats busquin a les escombraries, assegurant d’aquesta manera la higiene i sanitat de la zona, al temps que es vetlla per la salut dels gats de la colònia.

Els gats de les diferents colònies, es capturen per ser esterilitzats i es retornen a la seva zona, practicant als gats ja esterilitzats un petit tall a la orella per facilitar-ne la seva identificació. Si les alimentadores localitzen gats malalts, també són capturats, atesos i tractats, i un cop sans, són retornats.  A més, els petits que neixen, a no ser que siguin especialment ferals, son retirats de les mares quan ja tenen uns dos o tres mesos, i són donats en adopció.

Actualment hi ha dos factors que dificulten el control de la població de gats a la ciutat: l’abandonament de gats no esterilitzats a les colònies, que provoca que es reprodueixin i creeïn noves colònies; i la falta de comprensió per part d’algunes persones, desconeixedores d’aquest sistema, que denuncien la presencia de gats no domèstics a una zona, però costa de fer-los entendre la necessitat de tornar-los un cop esterilitzats al mateix lloc.