Visitar el castell de Burriac ja és més senzill per a qualsevol persona. Amb la voluntat de millorar els accessos a un dels espais més coneguts i representatius de Cabrera de Mar, per part del Ajuntament s’han realitzat diferents treballs en els darrers temps. D’aquesta manera s’ha dut a terme l’arranjament de la segona fase del camí que puja al castell —que ha estat pavimentat en les zones amb més pendent—, la col·locació de baranes de fusta al camí d’entrada i la reparació de diversos esglaons que es trobaven malmesos.

Aquests treballs s’han vist completats amb la col·locació de baranes de ferro destinades a fer més segurs alguns punts concrets de la fortificació. L’actuació haurà de completar-se en el futur amb una tercera i última fase en la qual es procedirà a l’arranjament del camí d’accés que falta i d’esglaons de la zona on es troba situada la bandera i la instal·lació, en aquest mateix espai, d’una barana.