El Govern va aprovar dimarts passat autoritzar un import de 2.625.000 euros per atendre la convocatòria de subvencions a centres educatius per al desenvolupament de programes de formació i inserció durant el curs 2017-2018. Aquest pressupost està distribuït en dues anualitats, amb un import de 2,1 milions el 2017 i 525.000 el 2018. Segons el Govern, els programes de formació i inserció estan pensats per a joves d’entre 16 i 21 anys que han deixat l’educació secundària obligatòria i no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en cap acció formativa. 

Tornar al sistema educatiu
L’objectiu dels programes és proporcionar-los, d’una banda, la possibilitat de tornar al sistema educatiu (a la formació professional) i, de l’altra, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora en un moment en el que el mercat laboral té cada vegada més exigències.

Els programes s’ofereixen en tres modalitats, segons la seva organització. D’una banda, hi ha els plans d’iniciació professional (PIP), que es realitzen en instituts de titularitat del Departament d’Ensenyament i en centres docents privats i establiments de formació autoritzats, en segon lloc, els plans de transició al treball (PTT), organitzats en col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i les administracions locals, i la tercera modalitat són els programes de formació i aprenentatge professional (FIAP), realitzats en els instituts de titularitat del Departament d’Ensenyament.