La Ronda Cervantes viurà una important transformació per oferir una connexió molt més còmode amb el front marítim als veïns dels barris de Rocafonda i El Palau. Els treballs de reurbanització del vial, que han començat aquest novembre i han d'estar enllestides en 4 mesos, permetran crear crear un passeig per a vianants al costat de la riera de Sant Simó. El tram afectat compren entre la plaça Alfred Opisso i el carrer Herrera, i forma part de les obres previstes dins la Llei de Barris.

Les obres permetran crear crear un passeig per a vianants al costat de la riera de Sant Simó

Tot aquest tram de la ronda es reurbanitzarà. A més de l'ampliació de voreres, s'implantarà nou enllumenat led i nou arbrat, encara que també es mantindran els arbres existents. Els estacionaments al costat de la riera es reordenaran amb aparcaments en semibateria. També es millorarà el carril bici -un dels pocs que hi ha a la ciutat- i un espai també molt utilitzat pels ciclistes, l'accés a les Cinc Sènies des de la Ronda. La calçada es pavimentarà amb asfalt sonoreductor i també es canviarà la xarxa de clavegueram i d'aigua potable. 

El projecte de reurbanització té un cost de 430.000 euros i s'inclouen al Projecte d’intervenció integral de Rocafonda-El Palau-Escorxador

El projecte de reurbanització té un cost de 430.000 euros i s'inclouen al Projecte d’intervenció integral de Rocafonda-El Palau-Escorxador, que rep finançament de la Llei de barris de la Generalitat de fins al 50% de l’import de les actuacions. L’Ajuntament també té en execució les obres de la plaça de Joan XXIII, ajuts a la rehabilitació d’habitatges i diferents programes socials.

Obres a Rafael Estrany i retirada de les torres elèctriques

De manera complementària també s'actua al carrer adjacent, la ronda de RAfael Estrany, amb la retirada de 27 contenidors soterrats i la suubsticuió del paviment de llamborda per asfalt. Coincidint amb les obres de millora de la ronda de Miguel de Cervantes, la companyia Endesa està retirant aquesta setmana quatre línies elèctriques de mitjana tensió que estaven fora de servei a l’àmbit de la riera de Sant Simó. Els treballs consisteixen en la retirada de catorze torres metàl·liques i dos pals de formigó amb 2,4 km de cable. Endesa inverteix 25.000 € en aquesta actuació.