Davant la incapacitat manifestada en anys anteriors per articular un pla urbanístic i comercial que revifi el centre històric, l'Ajuntament ha optat ara per convocar un "concurs d'idees". Arquitectes i urbanistes estan convidats a aportar les seves propostes en àmbits com la mobilitat, espai públic, urbanisme o dinamització econòmica i cultural, de cara a fer-lo més atractiu i, també, atreure més negocis. Però es tracta d'un concurs "guiat", on l'Ajuntament hi posa moltes condicions prèvies que els participants han de complir. Hi ha establerts una sèrie d'eixos i de punts "calents" que es consideren articuladors del canvi necessari al casc antic, per als quals es demanen propostes concretes. Són aquests

L'Eix Central. Un dels principals 'handicaps' que pateix el centre històric, segons el parer del servei d'urbanisme de l'Ajuntament, és el "buit" existent entre la Riera i la plaça Gran, causat pel forat negre que conformen avui la plaça de l'Ajuntament, sense usos ni personalitat definida, i l'Illa de Can Cruzate. Gran part de la reforma del casc antic passa per redissenyar tot aquest àmbit: els participants al concurs d'idees hi han d'aportar les seves propostes

Can Cruzate. L'illa més llaminera de la ciutat, entre la plaça de l'Ajuntament i la plaça Gran, que fa dècades que espera la seva reforma integral. Un primer concurs de projectes, ara fa 10 anys, va acabar sense concretar-se per manca de recursos econòmics per implementar-lo. El potencial d'aquest immoble és molt gran, per les seves característiques i ubicació. S'espera que el concurs d'idees aporti llum sobre què fer-hi; de cara a obrir al màxim el ventall de possibilitats, l'Ajuntament n'ha flexibilitat els possibles usos, sense que depengui del que diu actualment el Pla General d'Ordenació Urbanística.

can cruzate

L'Ajuntament. Una de les condicions que es demana als arquitectes i urbanistes és que aportin idees sobre com fer molt més permeable la planta baixa de l'Ajuntament, de cara a facilitar el trànsit ciutadà i, com van dir des de l'Ajuntament, "convertir-la en la Casa Gran, de tots". D'aquesta manera també es milloraria la connectivitat entre La Riera i la Plaça de l'Ajuntament.

Mercat del Rengle. Un espai que ha perdut part del seu rol original de mercat d'abastiment i poc a poc s'està convertint en un punt de trobada gastronòmic i d'oci. La reforma de l'edifici en si, patrimoni de ciutat, i dels seus usos fa més d'una dècada que està sobre la taula, però mai s'ha arribat a concretar.

mercat rengle

Accessibilitat i connectivitat. Es vol millorar l'accés al cor de Mataró tant per als vianants com amb transport públic i privat, connectant-lo amb la resta de la ciutat i amb el territori i facilitant molt més qüestions com l'aparcament.

Centre comercial a cel obert. Accions per convertir el centre en una gran àrea comercial amb la localització d'espais per a serveis compleemntaris que tindria tot "shopping mall", des dels aparcaments als espais de lleure i descans, passant per la disposició dels wc públics. Es vol adaptar tot el sector entre muralles a les "APEU" (Àres de Promoció de l'Economia Urbana) previstes a la llei del comerç de la Generalitat

centre comercial cel obert

Posar en valor el patrimoni. Dins del concurs també es demanen idees de nous usos per a edificis emblemàtcis com la porxada neoclàssica de la Peixateria, els antics jutjats a la plaça Gran, el casal de Can Sisternes, la casa natal de Puig i Cadafalch, les restes arqueològiques de Can Fullerachs o els immobles que té PUMSA a Can Xammar.

El circuit de Muralles. El Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament planteja que els carrers que conformen les antigues muralles de la ciutat podrien revitalitzar-se i dotar d'una certa unitat temàtica, urbanística o d'usos. Aquí s'hi inclou la Muralla d'en Titus, un carreró que avui és un cul de sac i pel qual ja s'han concretat diverses idees presentades per arquitectes als premis Puig i Cadafalch.