Aquest mes d'octubre començaran dos dels grans projectes urbanístics de la ciutat previstos enguany. Els dos tenen lloc a Rocafonda, en el marc de la Llei de Barris. Es tracta de la reurbanització de la plaça Joan XXIII i de la ronda Cervantes. Els projectes ja estan aprovats definitivament i els treballs s'iniciaran en els propers dies, de cara a donar compliment al que quedava per complir de la Llei de Barris. En ambdos casos les obres duraran uns 4 mesos. A banda de les actuacions urbanístiques, el Projecte d’intervenció integral també té en marxa una línia d’ajuts a la rehabilitació d’edificis d’habitatges i diferents programes socials. Les actuacions justificades a 31 de desembre podran acollir-se al 50% de finançament aprovat per la Generalitat.

La nova plaça

La plaça Joan XXIII viurà un canvi de cara total amb una remodelació que rebaixarà l'actual desnivell amb rampes, escales i grades, i una millor integració amb el carrer Joan Miró. A la zona central de la plaça s’instal·laran jocs infantils. La superfície total d’actuació és de 3.240 m², ja que inclou també actuar sobre els carrers de Joan Miró o de Martin Luther King. La vorera del carrer de Mèxic en el tram de la plaça doblarà la seva amplada (d’1,5 a 3 m) i també s’ampliarà la vorera del carrer dels Músics Cassadó que limita amb la zona verda. A la banda inferior, la plaça quedarà integrada amb el carrer de Joan Miró amb accés a peu pla. 

Ronda Cervantes

L'actuació se centrarà en el tam entre carretera de Mata i carrer Herrera, amb la urbanització de les voreres del costat de la riera de Sant Simó, nou enllumenat, mobiliari urbà i pavimentació amb un asfalt que redueix el soroll dels vehicles. El projecte també preveu millorar el carril bici, els passos de vianants i l'accés a les Cinc Sènies. Complementàriament a la ronda de Rafael Estrany es fan dues actuacions: es retiraran 27 contenidors soterrats i el paviment de llamborda del pas elevat de la ronda se substituirà per asfalt.