El propietari de gos que sigui enxampat sense remullar els pixats de la seva mascota al carrer s'enfronta a una multa que pot anar dels 100 als 750 euros. Incomplir amb aquesta normativa està sancionat amb aquesta quantitat econòmica, tipificada com a "infracció lleu" a la nova ordenança municipal de tinença d'animals de companyia a Mataró. Va ser aprovada definitivament la setmana passada, però no es començarà a multar fins a l'1 de febrer de 2018.

Està tipificada com a "infracció lleu" a la nova ordenança municipal de tinença d'animals de companyia a Mataró

L'obligatorietat de remullar amb aigua l'orina dels gossos ja es va donar a conèixer a l'aprovació inicial del document. En els mesos que han passat fins a la definitiva l'Ajuntament ha valorat que molts ciutadans ja ho estan fent, encara que l'ordenança no estigués en vigor, i ho han mantingut de cara a l'aprovació definitiva.

Aquest document preveu diferents règims sancionadors. Si les infraccions lleus compten amb multes de 100 a 750 euros (depenent de la reiteració de l'infractor), les greus van de 751 a 1.500 euros i les molt greus, de 1.501 euros a 3.000 euros. Entre les infraccions lleus hi figuren qüestions com no complir les condicions de manteniment dels animals en els domicilis particulars o permetre la seva entrada als establiemnts on està prohibit.

gos cotxe

Entre les infraccions greus hi ha qüestions com la presència d'animals en locals destinats a la fabricació o venda d'aliments. I entre les molt greus, qüestions vinculades sobretot a la tinença de gossos potencialment perillosos, com ara organitzar combats, tenir-los sense llicència, abandonar-los o fer activitats d'ensinistrament d'atac sense autorització.

Com es detectaran les infraccions?

L'Ajuntament de moment no té previst crear una unitat canina dins la Policia Local, amb agents de paisà destinats especificament a vigilar el comportament dels propietaris de gossos. Era una mesura que el govern municipal va dir que estudiaria però per ara no s'ha concretat. el que sí es farà és formació, durant els tres propers mesos, a tots els agents del cos policial, per poder aplicar la normativa i aixecar actes de fets que siguin sancionables.