La fiscalia sol·licita una pena de set anys de presó per al mataroní Carles Manté, exdirector de CatSalut, en la peça principal del cas Innova. A més de Manté, també hi ha encausat l'arquitecte Jorge Batesteza, i als dos se'ls investiga pel pagament de factures per valor de més d'1 milió d'euros per tasques d'assessorament en la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus. Entre els implicats hi ha l’exdirector general d’Innova, Josep Prat, i l’exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, els quals seran jutjats a l'Audiència de Tarragona. Segons l’escrit d’acusació a què ha tingut accés l’ACN, els contractes no van seguir la normativa de contractació pública i no es van justificar els treballs realitzats. 

Se'ls investiga pel pagament de factures per valor de més d'1 milió d'euros per tasques d'assessorament en la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus

Segons la fiscal, quan Carles Manté i Jorge Batesteza van cessar dels seus respectius càrrecs al CatSalut, tots dos, juntament amb l’aleshores alcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, i “una persona no determinada de la conselleria de Salut”, van acordar que Innova els contractaria en concepte d’assessors en el plantejament i construcció de l’hospital. L’objectiu era “mantenir-los en el mateix nivell d’ingressos que tenien en els seus càrrecs anteriors”. 

"Ometre processos administratius"

Així, l’alcalde Pérez es va concertat amb la secretària d’Innova, Natàlia Torrell; la directora financera del hòlding, Ester Ventura, i el seu director general, Josep Prat. Segons la fiscal, volien “ometre totalment qualsevol tipus de procediment administratiu de contractació, així com produir un menyscabament efectiu de l’erari públic, utilitzant factures simulades o sent conscients que la seva conducta obviava les normes administratives de contractació”. Carles Manté va facturar més de 720.000 euros sense justificar cap dels treballs encomanats.

Manté va presentar factures mensuals de 16.000 euros més IVA, que Innova va continuar pagant malgrat que ja no hi mantenia cap relació contractual

Després de cessar el 27 de desembre del 2006 com a director del CatSalut, Carles Manté va constituir la mercantil CCM Estratègies i Salut, SL, amb seu a Mataró, el 7 de març del 2007. Només deu dies després, Innova el va contractar fins a finals d’any per un import de 160.000 euros més IVA i amb la possibilitat d’encàrrecs addicionals durant el 2008 d’un màxim de 1.000 hores a raó de 160 euros l’hora. A partir de l’1 de gener del 2009 i fins el juny del 2011, Manté va presentar factures mensuals de 16.000 euros més IVA, que Innova va continuar pagant malgrat que ja no hi mantenia cap relació contractual. Segons la fiscalia, el contracte entre l’empresa de Manté i Innova va ser adjudicat “amb una omissió total i absoluta del procediment legal establert”, ja que no es va adaptar a les normes de contractació pública. 

El febrer del 2008, Manté va remetre a Innova un document de tan sols dos folis amb la “relació de treballs realitzats” per “intentar aparentar la realitat dels treballs contractats”. En total, va cobrar a Innova 720.120,82 euros més IVA i, en cap de les 32 factures mensuals girades a Innova, no va presentar ni un sol informe justificant els treballs.