L’Hospital de Mataró va acollir 120 experts en disfàgia de tot el món en organitzar dos cursos que formen part del programa del Congrés Mundial sobre aquesta patologia, que va reunir un miler de persones a Barcelona la setmana passada. També en el marc del congrés, els prestigiosos xefs Carme Ruscalleda i Fermí Puig van avalar públicament la qualitat de les receptes adaptades a malalts de disfàgia, presentades aquí el juny passat.

Entre els convidats hi havia Susan Langmore, la metgessa nord-americana considerada referent mundial en aquesta patologia, que va idear la tècnica de la videofluoroscòpia, i catedràtica de la Universitat de Boston (College of Health and Rehabilitation Sciences: Sargent College). Concretament, aquests professionals de diferents disciplines (metges, infermeres, dietistes i logopedes) van participar en dos esdeveniments: Seminari de dos dies sobre la detecció precoç i el tractament de la disfàgia; i curs d’acreditació per emprar la tècnica d’avaluació fibroscòpica de la deglució (FEES). Actualment, només dues institucions acrediten aquesta formació a Europa, i el CSdM és una d’elles.

Els criteris per a l’acreditació es van publicar l’agost passat a la revista “Dysphagia”.
El Consorci va recalcar com n’és de pioner a l’hora de treballar en l’alimentació dels pacients amb aquests problemes.