En el marc del Pla de Salut de Catalunya, s’ha posat en marxa l’equip de professionals d’atenció primària del Consorci que ha de dissenyar i desplegar un Programa de Salut Comunitària propi. El programa, que inicia el seu desplegament abans de final d’any, integra les noves accions amb les ja existents.

El grup motor està format per professionals de diferents perfils professionals de les tres àrees bàsiques del Consorci (Argentona, Cirera-Molins i Mataró Centre), i el seu objectiu és elaborar, desplegar i monitorar el Programa de salut comunitària amb una metodologia acurada, basada en  definir els problemes de la salut comunitària i  d issenyar, conjuntament amb la comunitat, els projectes per abordar-los satisfactòriament. El Programa es basa en la creació d’una xarxa local que impliqui els diferents agents del territori (Atenció Primària, Agència de Salut Pública, entitats municipals, representants de la comunitat) i que decideixi sobre les necessitats i prioritats de salut d’aquella comunitat concreta.

Les noves accions que contemplarà el Programa de salut comunitària s’afegiran a les que fa anys que realitzen els equips d’atenció primària del Consorci, entre d’altres: tallers de massatge infantil, de primers auxilis, xerrades a les escoles per a nouvinguts, salut i escola, formació en tallers sobre riscos del cànnabis o col·laboracions amb escoltes catalans. I activitats per adults com: tallers de relaxació, programa de deshabituació tabàquica, educació diabetològica, programes de pacient expert, accions de promoció de l’activitat física, tallers per a cuidadors o col·laboracions amb associacions municipals.

L’impuls a la salut comunitària està recollit a les línies del Pla Estratègic del Consorci Sanitari del Maresme 2017-2020 “Transformar el model assistencial” i “Obrir el CSdM a l’entorn Social”.