Aquest mes d’abril ha finalitzat el primer taller per a cuidadors/familiars de persones dependents organitzat i impartit per l’ABS Cirera-Molins. El programa, que consta de cinc sessions setmanals teòric-pràctiques d’una hora i mitja, ha comptat amb l’assistència d’onze cuidadors d’una mitjana de 60 anys d’edat. La selecció dels participants s’ha realitzat mitjançant l’aplicació d’un test de Zarit, que valora la sobrecàrrega del cuidador.

Els cuidadors, els grans oblidats. Actualment, la família proporciona el 80% de les cures del malalt crònic o persona dependent. La falta d’informació i formació dels cuidadors no professionals genera una gran càrrega d’estrès que repercuteix negativament en la seva qualitat de vida i en les cures que presta al seu familiar. Aquesta realitat, juntament amb l’envelliment de la població i l’augment de la claudicació en el rol del cuidador, expliquen aquesta iniciativa de l’ABS Cirera-Molins, un programa de cinc sessions que s’ha impartit del 4 de març al 7 d’abril.

Aprendre a cuidar, però també a cuidar-se! L’objectiu del taller, impartit per les infermeres Ana Roces i Ana Palacios amb la col·laboració de la treballadora social Lourdes Machío, ha estat proporcionar eines i recursos per afrontar els problemes i les dificultats de la vida diària als cuidadors no professionals de persones dependents per malalties cròniques o pel propi envelliment.