Què són els consells de participació

Els consells són espais oberts a la participació dels ciutadans, per debatre i fer propostes en diferents àmbits i territoris. L'Ajuntament convida tots els mataronins a prendre-hi part, ja que constitueixen una de les principals xarxes d'interlocució entre la ciutadania i el consistori.

Quins consells conformen la xarxa

Actualment la xarxa està constituïda per 6 consells territorials, 13 consells sectorials i 1 de ciutat. Els primers es vinculen a les diferents zones de la ciutat, fomentant el debat i la participació dels veïns sobre aquells temes que els afecten directament. Els sectorials es divideixen en matèries específiques (Benestar Social, Cultura, Joventut, Igualtat, Esports...) i hi prenen part els agents dels diferents àmbits. El de Ciutat és com un "consell de consells", un punt de trobada de tots ells.

La renovació dels seus membres

La renovació dels membres dels conselles es realitza en dues fases per garantir-ne la continuïtat. Una meitat dels seus membres es canvien a principi de mandat i l'altra, a mig mandat. Aquesta última és la fase que toca ara, dins del mandat 2015-2019.

Com inscriure-s'hi

Els ciutadans a títol individual que vulguin participar als consells territorials s’han d’inscriure al registre ciutadà a través de la pàgina web municipal fins al 27 de juny. El dia 28 de juny es procedirà al sorteig per decidir quins ciutadans poden fer efectiva la inscripció, ja que hi ha un límit del nombre de participants a títol individual en els consells territorials. Les entitats que estiguin inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden presentar la sol·licitud a qualsevol OFIAC o enviant-la al correu participacio@ajmataro.cat fins al 14 de juliol.