Les escoles Camí del Cros i Les Aigües de Mataró, qu ecomparteixen seu, veuran millorades les seves instal·lacions, un cop acabin les obres de millora d'accessibilitat i de reparació de les cobertes. En el primer cas, s'ha fet un accés adaptat a Les Aigües, una escola d'educació especial, per permetre que persones amb mobilitat reduïda puguin arribar al taller domèstic, on s’imparteixen classes per assolir l’autonomia personal dels alumnes. A l’Escola Camí del Cros s’han fet obres d’ampliació i adequació d’un bany per fer-lo accessible.

Pel que fa a la coberta, s'haurà de solucionar les filtracions, trencament o oxidació de panells i altres patologies que pateix. L’Ajuntament té previst actuar-hi per fases: ara han començat els treballs previs de modificació de serveis i eliminació de les instal•lacions ubicades a les cobertes i, a finals de juliol, s’actuarà a l’àmbit de l’Escola Les Aigües. Els treballs corresponents al desmuntatge d’instal·lacions i serveis i la primera fase de les cobertes s’han adjudicat a l’empresa Catalana de Treballs i Obres, SL, per un import de 107.929,58 €. Es preveu executar-los durant el període vacances escolars. Quedaran pendents 3 fases més de la reparació de cobertes, en l’àmbit que afecta a l’Escola Camí del Cros, que l’Ajuntament executarà properament.