El Servei d’Ocupació de Mataró (SOM) ofereix una nova línia de subvencions, a través del programa 30 Plus del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), per afavorir la inserció laboral prioritàriament de persones d’entre 30 i 45 anys en situació d’atur i baix nivell formatiu, tot i que hi poden participar també les persones majors de 45 anys. 

L’edició anterior d’aquest programa va permetre la contractació de 40 persones en empreses de Mataró i la comarca del Maresme.

Les empreses que s’hi acullin poden sol·licitar una subvenció del Salari Mínim Interprofessional 2017 (707,70 €) o proporcional per als contractes a temps parcial de mínim 6 mesos de durada i màxim de 9 mesos, que estaran sotmesos a una formació a mida del lloc de treball. La subvenció inclou, a més, el cost de la formació adient al lloc de treball. Els contractes a subvencionar poden formalitzar-se fins al 30 de juny de 2018 o fins que s’esgoti el pressupost per a 80 contractes. La subvenció per a la gestió del programa és d’un import de 352.000 €.

L’edició anterior d’aquest programa va permetre la contractació de 40 persones en empreses de Mataró i la comarca del Maresme.