La societat ha donat l'esquena a les rieres i aquestes es veuen més com un problema que com una oportunitat. Això és el que ha passat, per exemple, amb la Riera d'Argentona, que ha anat quedant abandonada pels municipis de la seva conca. S'hi han estès els canyissars en detriment de la vegetació autòctona, ha perdut capacitat hídrica i han desaparegut o s'han malmès els seus antics camins.

El nou vial ha de millorar l'actual, molt utilitzat sobretot per ciclistes però força malmès

La Riera, però, segueix sent un eix vertebrador del Maresme Central, connectant municipis costers com Mataró i Cabrera amb els d'interior com Argentona, Òrrius i Dosrius. Es tracta d'un espai qu eofereix oportunitats des del punt de vista ambiental, paisatgístic, culturals i de lleure. Per aquest motiu representants dels ajuntaments dels cinc municipis de la conca van celebrar el mes de març passat una reunió política i tècnica amb representants del Consell Comarcal del Maresme i del Consorci de Turisme Costa del Maresme.

Esport, lleure i turisme cultural

La principal mesura que es durà a terme és reclamar a la Diputació que elabori un projecte per dissenyar un camí o via blava al llarg de la Riera. Un vial que millori l'actual, molt utilitzat sobretot per ciclistes però força malmès, i que serveixi precisament per a activitats socioculturals com ara la pràctica esportiva, el lleure de natura i el turisme cultural. El projecte neix amb la clara intenció de la millora mediambiental i de la qualitat de vida dels veïns i veïnes de les poblacions. La Diputació ara haurà d'entomar l'encàrrec.