L'Ajuntament de Llavaneres ha demanat col·laboració ciutadana per agilitzar la identificació dels autors o autores que sabotegen darrerament les colònies de gats controlades, en especial la que es troba situada al Camí de Can Cabot de Munt. El consistori porta a terme un projecte de control i gestió de les colònies, des de l’any 2010, amb la col·laboració de l’Associació d’Ajuda a la Defensa d’Animals de Llavaneres (Adall), entitat encarregada de la gestió de les colònies de gats de carrer al municipi i que es fa càrrec del cost de l’alimentació. El mètode que s’utilitza per al control de les colònies és el CER (captura, esterilització i retorn).

En aquests moments, però, els actes incívics dificulten la ingent tasca diària de l’associació, que ha de dedicar més esforços i recursos per mantenir les colònies de gats en condicions òptimes. I és que, segons informa el consistori, hi ha persones que es dediquen a deixar deposicions de gossos a l’interior de les menjadores de les colònies de gats controlades i també retiren el pinso d’aquests espais. En cas de disposar d’informació, es pot contactar amb la Policia Local a través del telèfon 93 792 69 69 o bé per correu electrònic a l’adreça pl046@ajllavaneres.cat. El consistori recorda que els gats de carrer estan protegits per la llei i es consideren animals domèstics, i que agredir o matar un animal pot ser castigat amb multes i penes de presó.