L’estudi sobre les realitats juvenils al Maresme que elabora el Consell Comarcal constata un creixement en la taxa de graduació a l’ESO. L’informe relatiu a 2016 xifra en el 89,04% el nombre de joves maresmencs que finalitza els estudis obligatoris acreditant l’ESO. Aquest percentatge és superior al registrat a Catalunya que se situa en el 87,73%. Com a contrapunt, la taxa d’escolarització postobligatòria al Maresme (a partir dels 17 anys) es redueix al 68% davant del 74,86% de mitjana catalana

Els joves d’entre 12 i 29 anys són un col·lectiu que aplega  78.408 persones i representa el 17,84% del total de població de la comarca.