L’Hotel Vila Arenys va acollir la presentació de la nova marca “Producte d’Arenys”. La iniciativa promoguda pels dos Arenys amb la col·laboració de la Cooperativa Agrària Aranyó vol unir els esforços dels ajuntaments dels dos Arenys, cooperatives, productors i comerços, entre d´altres agents, per divulgar i promocionar el consum dels productes arenyencs. Tot i que es començarà per el sector agrari, aquesta campanya vol ser transversal i ampliar en altres productors locals i amb productes de qualitat. Els requisits per poder vendre productes amb la marca “Producte d´Arenys” passaran per ser productor o elaborador local, tenir el domicili fiscal en algun dels dos municipis, disposar del segell oficial de venda directa o circuit curt, elaborar o produir un producte singular, o generar llocs de feina per a persones dels dos municipis.