Joaquim Fernàndez

Joaquim Fernàndez i Oller

Cap del grup municipal de CiU